"Аварийно строително-ремонтни дейности в централната сграда на Министерство на регионалното развитие и ведомствен апартамент бул. Скобелев No 59”.

Number 07-13-141

Съобщение до всички участници: 

Със заповед на главния секретар на Министерство на регионалното развитие обществена поръчка с предмет: „Аварийно строително-ремонтни дейности в централната сграда на Министерство на регионалното развитие и ведомствен апартамент бул. „Скобелев“ № 59" е прекратена.
  • Attached files (1)
Други
    Документация 02.01.2014 12:17:09
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.