„Доставчик на интернет за звената ГД „ПРР“ и ГД „СПРРАТУ“ за две години“

Number 07-14-089

Допълнителна информация по поръчката може да намерите тук.

  • Attached files (5)
Други
    Документация 30.07.2014 17:27:56
    Разяснения по поставени въпроси до 04 август 2014 г. 05.08.2014 15:32:48
    Разяснения по поставени въпроси до 05 август 2014 г. 06.08.2014 17:26:51
    разяснения по поставени въпроси до 07.08.14г. 08.08.2014 16:30:01
    Писмо за промяна на часа 11.08.2014 12:09:15
Attached files (5)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.