Доставка на системни софтуерни продукти за нуждите на главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД "ГРАО") в Министерство на регионалното развитие (МРР) с две обособени позиции

Number 07-14-108

Доставка на системни софтуерни продукти за нуждите на главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД "ГРАО") в Министерство на регионалното развитие (МРР) с две обособени позиции: Обособена позиция 1 - Доставка на лиценции за e-mail сървър MDaemon Pro; Обособена позиция 2 - Доставка на Visual Studio Premium with MSDN

Подробности: тук

  • Attached files (1)
Други
    Документация 25.08.2014 18:12:33
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.