„Текущ ремонт в териториалните звена ГРАО" с осем обособени позиции:Обособена позиция № 1: ТЗ "ГРАО" Монтана; Обособена позиция № 2: ТЗ "ГРАО" Велико Търново; Обособена позиция № 3: ТЗ "ГРАО" Видин; Обособена позиция № 4: ТЗ "ГРАО" Благоевград; Обособена позиция № 5: ТЗ "ГРАО" Ловеч; Обособена позиция № 6: ТЗ "ГРАО" София-0бласт и София град; Обособена позиция № 7: ТЗ "ГРАО" Хасково; Обособена позиция № 8: ТЗ "ГРАО" Търговище“, в Профил на купувача, раздел „Открити процедури“.

Number 08-14-114
  • Attached files (1)
Други
    Документация 02.09.2014 09:53:03
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.