Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Number 09-13-031

Обособена позиция 1: Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северозападен район, в който попадат следните градове: Видин, Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Плевен;
Обособена позиция 2: Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Северен централен район, в който попадат следните градове: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Свищов, Силистра;
Обособена позиция 3: Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове: Варна, Добрич, Търговище, Шумен;
Обособена позиция 4: Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югозападен район, в който попадат следните градове: Благоевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич;
Обособена позиция 5: Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове: Велинград, Карлово, Кърджали, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив, Смолян, Хасково;
Обособена позиция 6: Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Югоизточен район, в който попадат следните градове: Бургас, Казанлък, Сливен, Стара Загора, Ямбол;
Обособена позиция 7: Извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на град София.

  • Attached files (8)
Други
    Документация 27.03.2013 17:58:32
    Отговори на въпроси, зададени до 28 март 2013 г. 29.03.2013 19:31:31
    Решение за промяна 10.04.2013 13:05:42
    Изисквания към участниците - променени 10.04.2013 13:05:42
    Техническа спецификация - променена 10.04.2013 13:05:42
    Oтговори на въпроси, зададени до 17 април 2013 г. 22.04.2013 16:36:39
    Отговори на въпроси, задени до 8 май 2013 г. 10.05.2013 16:00:21
    Покана за отваряне на ценови предложения 26.06.2013 12:57:16
Attached files (8)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.