Специализирани консултантски услуги за подпомагане на асоциациите по ВиК и ВиК операторите при актуализиране на списъци на активи и изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи

Number 09-13-111

Документацията за обществената поръчка може да бъде намерена тук

  • Attached files (4)
Други
    Документация 09.12.2013 16:41:23
    Отговори на въпроси, постъпили до 20 декември 2013 г. 21.12.2013 10:41:53
    Отговори на въпроси, постъпили до 06 януари 2014 г. 08.01.2014 13:35:00
    Писмо 01.04.2014 17:57:47
Attached files (4)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.