“Избор на предприятие за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”

Number 10-13-078
  • Attached files (1)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000118544894
Удостоверено време: 20.02.2020 14:42:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.