Информационни услуги, осигуряващи алтернативни начини за информиране на българските граждани за мястото им на гласуване чрез телефон и SMS във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.

Number 21-17-003
  • Attached files (1)
Решения за откриване на процедурата
    Покана с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000065833595
Удостоверено време: 02.02.2017 12:46:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.