„Доставка на интелигентно комуникационно оборудване (маршрутизатор)“

Number 21-17-004
  • Attached files (1)
Документация
    Покана с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000065929739
Удостоверено време: 03.02.2017 13:52:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.