„Разработване на система за управление на проекти“ по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Number 21-17-017
  • Attached files (2)
Покана с приложения по чл. 20, ал. 4 от ЗОП
    документация 21-17-017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068492528
Удостоверено време: 22.03.2017 15:26:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Съобщение за прекратяване на обществена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069236951
Удостоверено време: 10.04.2017 16:48:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (2)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.