„Техническо обслужване и ремонт на автомобилите от автопарка на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

Number 22-17-025
  • Attached files (5)
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068748610
Удостоверено време: 29.03.2017 14:50:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068748632
Удостоверено време: 29.03.2017 14:50:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068748640
Удостоверено време: 29.03.2017 14:50:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070102943
Удостоверено време: 10.05.2017 15:44:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП
    Документация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068150745
Удостоверено време: 14.03.2017 14:20:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (5)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.