„Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласови и факсимилни телефонни услуги за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството”

Number 22-17-035
  • Attached files (6)
Документация
    документация за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069047528
Удостоверено време: 05.04.2017 13:25:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069634811
Удостоверено време: 21.04.2017 16:12:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069896225
Удостоверено време: 02.05.2017 16:20:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069896269
Удостоверено време: 02.05.2017 16:21:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000071554886
Удостоверено време: 21.06.2017 14:10:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Информация за удължаване срока на оферти Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069340216
Удостоверено време: 13.04.2017 10:11:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (6)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.