„Извършване на междинна оценка на регионалните планове за развитие 2014-2020г.”

Number 22-17-036
  • Attached files (15)
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснения до 19.04.2017г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069547385
Удостоверено време: 19.04.2017 15:48:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснения до 26.04.2017 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069789944
Удостоверено време: 27.04.2017 11:13:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070478490
Удостоверено време: 23.05.2017 14:00:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000071290324
Удостоверено време: 15.06.2017 11:45:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000071290367
Удостоверено време: 15.06.2017 11:46:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    DOGOVOR Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072613713
Удостоверено време: 21.07.2017 11:06:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Tehn.predlojenie Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072613726
Удостоверено време: 21.07.2017 11:06:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Tehnicheska specifikaciq Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072613793
Удостоверено време: 21.07.2017 11:08:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Cenovo predlojenie Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072613799
Удостоверено време: 21.07.2017 11:08:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    EEDOP chast 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072613830
Удостоверено време: 21.07.2017 11:09:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    EEDOP chast 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072613835
Удостоверено време: 21.07.2017 11:09:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    EEDOP chast 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072613848
Удостоверено време: 21.07.2017 11:09:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Platejno narejdane-Garanciq Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072613858
Удостоверено време: 21.07.2017 11:09:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП
    Обява с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069268540
Удостоверено време: 11.04.2017 13:28:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Информация за удължаване на срока Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069744495
Удостоверено време: 25.04.2017 10:42:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (15)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.