„Разработване на нови и актуализация на съществуващи проекти на национални изисквания към строителни продукти по отношение на предвидената употреба“

Number 22-17-053
  • Attached files (5)
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073790237
Удостоверено време: 04.09.2017 13:52:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073790239
Удостоверено време: 04.09.2017 13:52:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074877025
Удостоверено време: 19.10.2017 10:43:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП
    Обява с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073011218
Удостоверено време: 04.08.2017 17:05:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Инфо удължаване на срока Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073484146
Удостоверено време: 23.08.2017 09:59:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (5)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.