„Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по проверка и изготвяне на предложения за верификация на разходите по бюджетни линии, финансирани в рамките на приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., с бенефициент Главна дирекция „Градско и регионално развитие“

Number 22-17-070
  • Attached files (6)
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074289553
Удостоверено време: 25.09.2017 15:31:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074919954
Удостоверено време: 20.10.2017 17:52:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074919966
Удостоверено време: 20.10.2017 17:53:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075986129
Удостоверено време: 04.12.2017 17:44:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП
    Документация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073191809
Удостоверено време: 11.08.2017 16:19:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Важно съобщение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073822809
Удостоверено време: 05.09.2017 15:36:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (6)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.