Застраховане на автомобилите, собствени и предоставени за ползване на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на имотите – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МРРБ.

Number 22-18-003
  • Attached files (6)
Документация
    Обява с приложенията 22-18-003 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076648379
Удостоверено време: 03.01.2018 12:48:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение или допълнителна информация
    Информация удължен срок оферти Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076874882
Удостоверено време: 12.01.2018 10:41:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077004708
Удостоверено време: 17.01.2018 15:44:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077241470
Удостоверено време: 25.01.2018 14:21:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077241860
Удостоверено време: 25.01.2018 14:27:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077380342
Удостоверено време: 30.01.2018 10:54:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (6)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.