Техническо обслужване и ремонт на автомобилите от автопарка на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Number 22-18-020
  • Attached files (3)
Документация
    Удължаване на срок Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079815071
Удостоверено време: 27.03.2018 10:25:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Съобщение за прекратяване. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080405546
Удостоверено време: 03.04.2018 11:36:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП
    Обява с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078980741
Удостоверено време: 16.03.2018 10:30:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (3)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.