„Осигуряване на пожарната безопасност в административната сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и в обекти , предоставени на МРРБ за нуждите на централната администрация и за структурните й звена“

Number 22-18-030
  • Attached files (9)
Разяснения по условията на процедурата
    еЕЕДОП разяснения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080050599
Удостоверено време: 29.03.2018 16:54:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    espd-request Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080050605
Удостоверено време: 29.03.2018 16:54:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083030463
Удостоверено време: 10.05.2018 16:59:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086230795
Удостоверено време: 21.06.2018 13:46:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086230834
Удостоверено време: 21.06.2018 13:46:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086230860
Удостоверено време: 21.06.2018 13:47:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086233829
Удостоверено време: 21.06.2018 14:11:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор РД-02-29-270 от 15.08.2018 година Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090029777
Удостоверено време: 17.08.2018 14:48:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП
    Обява с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079951754
Удостоверено време: 28.03.2018 16:33:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (9)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.