Разработване на проекти на национални изисквания и актуализация на съществуващи национални изисквания към строителни продукти по отношение на предвидената употреба.

Number 22-18-045
  • Attached files (7)
Решения за прекратяване на процедурата
    22-18-045 Съобщение прекратяване 91 00 37от 25 07 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088773949
Удостоверено време: 25.07.2018 17:58:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087316544
Удостоверено време: 04.07.2018 10:08:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088773901
Удостоверено време: 25.07.2018 17:57:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088773915
Удостоверено време: 25.07.2018 17:57:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088773993
Удостоверено време: 25.07.2018 17:59:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП
    Обява с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084637367
Удостоверено време: 01.06.2018 14:51:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Инфо обява удължаване на срока Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085436675
Удостоверено време: 12.06.2018 10:56:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (7)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.