Абонаментна сервизна поддръжка на системата за видеонаблюдение в МРРБ за срок от 1 (една) година.

Number 22-18-059
  • Attached files (7)
Документация
    Документация - с-ма за видеонаблюдение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086827153
Удостоверено време: 28.06.2018 11:53:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1.2. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088452916
Удостоверено време: 20.07.2018 16:01:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090069484
Удостоверено време: 20.08.2018 16:54:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 1.1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090069491
Удостоверено време: 20.08.2018 16:55:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090069515
Удостоверено време: 20.08.2018 16:56:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор РД-02-29-336 от 12.09.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091050644
Удостоверено време: 26.09.2018 18:30:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложения към договор РД-02-29-336 от 12.09.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091050649
Удостоверено време: 26.09.2018 18:31:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (7)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.