ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ НА АДРЕС ГР. СОФИЯ УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“ № 9

Number 22-18-066
  • Attached files (6)
Документация
    документация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089256009
Удостоверено време: 02.08.2018 16:59:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1.2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090002381
Удостоверено време: 16.08.2018 14:38:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1.1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090755958
Удостоверено време: 14.09.2018 16:14:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090755994
Удостоверено време: 14.09.2018 16:15:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090756021
Удостоверено време: 14.09.2018 16:15:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091758779
Удостоверено време: 19.10.2018 16:57:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (6)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.