„Предоставяне на копирни услуги за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

Number 22-18-078

Обществената поръчка се провежда с цел да се отговори на необходимостта от бързо и качествено предоставяне на копирни услуги, при реализация на ежедневните действия на администрацията на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Специфичните цели на тази обществена поръчка са, както следва:

  • Да осигури текущи и качествени услуги по разпечатване, размножаване, окомплектоване, сканиране, плотиране, подвързване, рязане и сгъване на документация на МРРБ.
  • Да обезпечи технически всички нужди на МРРБ по разпечатване, размножаване, окомплектоване и подвързване на официална и работна документация.
  • Attached files (5)
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091141161
Удостоверено време: 01.10.2018 13:15:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091845979
Удостоверено време: 23.10.2018 09:50:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091846003
Удостоверено време: 23.10.2018 09:51:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092381500
Удостоверено време: 08.11.2018 15:24:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП
    Обява с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090254160
Удостоверено време: 29.08.2018 15:58:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (5)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.