„Разработване на проекти на национални изисквания и актуализация на съществуващи национални изисквания към строителни продукти по отношение на предвидената употреба“

Number 22-18-079
  • Attached files (6)
Документация
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091936011
Удостоверено време: 25.10.2018 14:23:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091307121
Удостоверено време: 05.10.2018 16:48:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091935995
Удостоверено време: 25.10.2018 14:23:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092123325
Удостоверено време: 31.10.2018 15:17:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП
    22-18-079 TPN нац изисквания Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090407312
Удостоверено време: 03.09.2018 18:21:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Информация за удължаване на срок Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090712256
Удостоверено време: 13.09.2018 14:31:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (6)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.