„Извършване на контролен и ресертификационен външни одити на системата за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС) по EN ISO 9001 и EN ISO 27001“

Number 22-18-082
  • Attached files (6)
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092051351
Удостоверено време: 29.10.2018 16:51:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092573507
Удостоверено време: 14.11.2018 17:09:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092573651
Удостоверено време: 14.11.2018 17:13:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП
    Обява с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090865757
Удостоверено време: 18.09.2018 16:58:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Съобщение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091017240
Удостоверено време: 25.09.2018 17:15:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Инфо удължаване срок.fed signed Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091249853
Удостоверено време: 04.10.2018 10:42:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (6)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.