Застраховане на автомобилите, собствени и предоставени за ползване на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и на имотите - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МРРБ

Number 22-19-001
  • Attached files (7)
Документация
    Обява с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094173032
Удостоверено време: 08.01.2019 15:45:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094353791
Удостоверено време: 14.01.2019 15:46:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094609750
Удостоверено време: 22.01.2019 13:59:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор РД-02-29-20 от 25.01.2019 г. с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095898687
Удостоверено време: 22.02.2019 17:33:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложения-1 към договор № РД-02-29-20 от 25.01.2019 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095898699
Удостоверено време: 22.02.2019 17:33:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложения-2 към договор № РД-02-29-20 от 25.01.2019 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095898703
Удостоверено време: 22.02.2019 17:34:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложение-3 към договор № РД-02-29-20 от 25.01.2019 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095898710
Удостоверено време: 22.02.2019 17:34:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (7)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.