ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА МЯСТОТО ИМ НА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ТЕЛЕФОН И SMS

Number 22-19-010
  • Attached files (4)
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол изх.№ 91-00-23-1 от 15.03.2019 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096889476
Удостоверено време: 15.03.2019 17:31:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор РД-02-29-58 от 29.03.2019 г. с Линк Мобилити ЕАД Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000098742249
Удостоверено време: 16.04.2019 17:37:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП
    Обява с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096085008
Удостоверено време: 26.02.2019 17:12:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Ивформация за удължаване на срока за подаване на оферти Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096484675
Удостоверено време: 06.03.2019 10:42:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (4)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.