„Техническо обслужване и ремонт на автомобилите от автопарка на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

Number 22-19-019
  • Attached files (4)
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000102062502
Удостоверено време: 03.06.2019 14:07:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103854647
Удостоверено време: 26.06.2019 13:52:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП
    Обява с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000098585706
Удостоверено време: 15.04.2019 17:00:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Информация удължаване на срок Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000099596354
Удостоверено време: 30.04.2019 10:41:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (4)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.