„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

Number 22-19-032
  • Attached files (6)
Документация
    Документация за 22-19-032 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000101758333
Удостоверено време: 30.05.2019 16:50:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103795195
Удостоверено време: 25.06.2019 16:38:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103795255
Удостоверено време: 25.06.2019 16:38:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103795291
Удостоверено време: 25.06.2019 16:38:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад утвърден от възложителя Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103795328
Удостоверено време: 25.06.2019 16:39:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    информация за удължен срок за подаване на оферти Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000102647916
Удостоверено време: 11.06.2019 12:58:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (6)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.