„АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, НА КОИТО СЕ ПОДДЪРЖА НБД „НАСЕЛЕНИЕ“

Number 23-16-092

 Всички документи, свързани с провеждането и възлагането на обществената поръчка, както и сключеният договор, се намират на следния адрес: http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/2316092/Forms/AllItems.aspx

 

  • Attached files (1)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000110455918
Удостоверено време: 15.10.2019 11:40:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.