Изготвяне на информационни и рекламни материали за нуждите на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, в осем обособени позиции

Number 23-17-012
  • Attached files (28)
Документация
    Документация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068118968
Удостоверено време: 13.03.2017 16:33:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    съобщение за отваряне на ценови предложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072130175
Удостоверено време: 05.07.2017 17:01:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116233724
Удостоверено време: 16.01.2020 15:20:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор ОП 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116234115
Удостоверено време: 16.01.2020 15:21:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключел дагавар ОП 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116234310
Удостоверено време: 16.01.2020 15:21:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор ОП 6 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116234460
Удостоверено време: 16.01.2020 15:21:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072931104
Удостоверено време: 02.08.2017 11:06:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение за промяна Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074220440
Удостоверено време: 21.09.2017 15:40:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор, Обособена позиция № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000147910023
Удостоверено време: 22.04.2021 16:47:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор, ОП 7 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000147911698
Удостоверено време: 22.04.2021 17:20:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор, ОП 8 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000147911845
Удостоверено време: 22.04.2021 17:23:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор, ОП 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000147911913
Удостоверено време: 22.04.2021 17:24:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснения по чл. 33, ал.2 от ЗОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068442814
Удостоверено време: 21.03.2017 15:51:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069892061
Удостоверено време: 02.05.2017 14:43:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070303959
Удостоверено време: 17.05.2017 15:12:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072930988
Удостоверено време: 02.08.2017 11:04:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072931032
Удостоверено време: 02.08.2017 11:05:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072931050
Удостоверено време: 02.08.2017 11:05:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 6 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072931068
Удостоверено време: 02.08.2017 11:06:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072931091
Удостоверено време: 02.08.2017 11:06:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор ОП 1 за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074575334
Удостоверено време: 06.10.2017 15:44:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор ОП 2 за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074575347
Удостоверено време: 06.10.2017 15:44:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор ОП 4 за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074575364
Удостоверено време: 06.10.2017 15:44:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор ОП 5 за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074575375
Удостоверено време: 06.10.2017 15:45:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор ОП 6 за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074575387
Удостоверено време: 06.10.2017 15:45:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор ОП 7 за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074575396
Удостоверено време: 06.10.2017 15:45:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор ОП 8 за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074575408
Удостоверено време: 06.10.2017 15:46:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор ОП 3 за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075177474
Удостоверено време: 31.10.2017 17:24:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (28)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.