Миграция към виртуална среда и разширяване на процесорния капацитет на системата за управление на бази данни /СУБД/ IBM Informix Enterprise Edition, използвана в ГД "ГРАО" и поддръжка

Number 23-17-032
  • Attached files (13)
Документация
    Документация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069545793
Удостоверено време: 19.04.2017 15:19:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение 23-17-032 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069825620
Удостоверено време: 28.04.2017 17:02:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение.удълж.срок. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070263218
Удостоверено време: 16.05.2017 13:33:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за избор на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072030076
Удостоверено време: 03.07.2017 10:11:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    обявление за приключване на договор за обществена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090597316
Удостоверено време: 10.09.2018 14:38:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070697868
Удостоверено време: 30.05.2017 17:38:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000071448539
Удостоверено време: 19.06.2017 15:46:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072030092
Удостоверено време: 03.07.2017 10:11:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072030228
Удостоверено време: 03.07.2017 10:15:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072030294
Удостоверено време: 03.07.2017 10:16:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072030302
Удостоверено време: 03.07.2017 10:16:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073107249
Удостоверено време: 08.08.2017 18:51:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Писмо - отваряне на ценови оферти Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000071615510
Удостоверено време: 22.06.2017 17:23:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (13)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.