„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обхващаща имоти – държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление на Министерството, находящи се на територията на гр. София“

Number 23-18-024

 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обхващаща имоти – държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление на Министерството, находящи се на територията на гр. София“

  • Attached files (4)
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081101234
Удостоверено време: 13.04.2018 16:01:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089305037
Удостоверено време: 03.08.2018 13:08:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000130535769
Удостоверено време: 14.08.2020 16:11:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089305067
Удостоверено време: 03.08.2018 13:08:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (4)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.