„Абонаментна поддръжка на деловодна система АКСТЪР ОФИС в Министерството на регионалното развитие и благоустройството“

Number 23-18-042

„Абонаментна поддръжка на деловодна система АКСТЪР ОФИС в Министерството на регионалното развитие и благоустройството“

  • Attached files (7)
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000082948731
Удостоверено време: 09.05.2018 16:30:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за определяне на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083957630
Удостоверено време: 23.05.2018 11:12:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085379042
Удостоверено време: 11.06.2018 16:04:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000133968985
Удостоверено време: 07.10.2020 17:05:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083957593
Удостоверено време: 23.05.2018 11:12:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083957615
Удостоверено време: 23.05.2018 11:12:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085378772
Удостоверено време: 11.06.2018 16:02:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (7)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.