„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол, община Царево“

Number 23-18-103

„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол, община Царево“

  • Attached files (6)
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093575955
Удостоверено време: 17.12.2018 16:33:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094650799
Удостоверено време: 23.01.2019 14:39:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096268328
Удостоверено време: 27.02.2019 12:10:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094650767
Удостоверено време: 23.01.2019 14:38:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094650774
Удостоверено време: 23.01.2019 14:38:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096268356
Удостоверено време: 27.02.2019 12:10:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (6)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.