„Ремонт и поддръжка на сградите предоставени за ползване и управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в това число и на териториалните му звена“

Number 91-00-36
  • Attached files (6)
Други
    Покана Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000100587297
Удостоверено време: 13.05.2019 17:39:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Техническа спецификация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000100587458
Удостоверено време: 13.05.2019 17:45:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Индикативно ценово предложение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000100587466
Удостоверено време: 13.05.2019 17:45:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Пазарни консултации 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000101647740
Удостоверено време: 28.05.2019 17:36:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Пазарни консултации 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000101647742
Удостоверено време: 28.05.2019 17:36:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Пазарни консултации 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000101647752
Удостоверено време: 28.05.2019 17:36:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (6)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.