Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им

Number 91-00-40/1/
  • Attached files (7)
Други
    Покана 91-00-40 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103798524
Удостоверено време: 25.06.2019 17:08:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Техническа спецификация - Приложение 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103798584
Удостоверено време: 25.06.2019 17:09:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Техническа спецификация - Приложение 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103798613
Удостоверено време: 25.06.2019 17:09:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Индикативно ценово предложение - Приложение 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103798642
Удостоверено време: 25.06.2019 17:10:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Индикативно ценово предложение - Приложение 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103798669
Удостоверено време: 25.06.2019 17:10:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Индикативно ценово предложение от Мнемоника АД Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000104855334
Удостоверено време: 10.07.2019 15:12:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Индикативно ценово предложение от Контракс АД Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000104855493
Удостоверено време: 10.07.2019 15:15:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (7)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.