Надграждане на съществуващ дисков масив FUJITSU ETERNUS DX200 S3

Number 91-00-41 от 2019 г.

Провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от Закона за обществените поръчки с предмет: "Надграждане на съществуващ дисков масив FUJITSU ETERNUS DX200 S3"

  • Attached files (2)
Други
    Надграждане на съществуващ дисков масив FUJITSU ETERNUS DX200 S3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000102826921
Удостоверено време: 14.06.2019 16:45:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Индикативно ценово предложение от СМ Консулта ЕООД Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000104459416
Удостоверено време: 05.07.2019 10:44:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (2)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.