Развитие на защитена, сигурна и надеждна ИКТ инфраструктура в централната сграда на МРРБ

Number 91-00-41
  • Attached files (4)
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснение 91-00-41 от 02.07.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087180222
Удостоверено време: 02.07.2018 15:27:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Развитие на защитена, сигурна и надеждна ИКТ инфраструктура в централната сграда на МРРБ Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086058633
Удостоверено време: 19.06.2018 17:45:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Индикативно ценово предложение от Екос инженеринг ООД Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087758259
Удостоверено време: 10.07.2018 16:48:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Индикативно ценово предложение от Кейбъл ком ООД Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087758301
Удостоверено време: 10.07.2018 16:48:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (4)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.