„Разширяване на капацитета на телефонна централа LIBRA и доставка на телефонни апарати, съвместими с нея“

Number 91-00-43

 Провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Разширяване на капацитета на телефонна централа LIBRA и доставка на телефонни апарати, съвместими с нея“

  • Attached files (2)
Други
    „Разширяване на капацитета на телефонна централа LIBRA и доставка на телефонни апарати, съвместими с нея“ Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103256484
Удостоверено време: 19.06.2019 16:49:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Индикативно ценово предложение от Алегро 2000 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000104440909
Удостоверено време: 04.07.2019 17:12:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (2)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.