„Актуализиране и надграждане на ГИС на МРРБ“

Number 91-00-65/26.07.17 г.

Във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Актуализиране и надграждане на ГИС на МРРБ“, на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки МРРБ открива пазарни консултации

  • Attached files (3)
Други
    Консултации по чл. 44 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072751627
Удостоверено време: 26.07.2017 16:52:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Кайтех Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073004558
Удостоверено време: 04.08.2017 14:24:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Криейтив Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073004559
Удостоверено време: 04.08.2017 14:24:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (3)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.