„Осигуряване на рекламни материали за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Number 05-15-144

Обособена позиция № 1 „Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за приоритетни оси „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и „Регионална пътна инфраструктура““; Обособена позиция № 2 „Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за приоритетни оси „Регионална образователна инфраструктура“, „Регионална здравна инфраструктура“ и „Регионална социална инфраструктура““ Обособена позиция № 3 „Дизайн, изработка и доставка на рекламни материали и сувенири за приоритетна ос „Регионален туризъм““

  • Attached files (3)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000104673863
Удостоверено време: 09.07.2019 17:06:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000104673992
Удостоверено време: 09.07.2019 17:06:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000104674128
Удостоверено време: 09.07.2019 17:07:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (3)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.