ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ФУНКЦИИТЕ НА КООРДИНАТОРИ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.” В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - ПРОЕКТ „ПОДПОМАГАНЕ РЕГИОНАЛНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ НА ОТРАСЪЛ ВиК“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ПРОЕКТ „ПОДПОМАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА, УПРАВЛЕНИЕТО И ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В ОТРАСЪЛ ВиК.

Number 05-16-014

 

Всички документи по провеждането и възлагането на поръчката могат да бъдат намерени ТУК

  • Attached files (2)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление приключил договор ОП1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117008093
Удостоверено време: 28.01.2020 16:52:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор, Обособена позиция № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000147907447
Удостоверено време: 22.04.2021 16:11:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (2)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.