„Изменение на общ устройствен план на община (ОУПО) Царево и Екологична оценка към него“

Number 06-15-002

Всички документи, свързани с провеждането и възлагането на обществената поръчка, както и сключените договори, се намират на следния адрес: http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0615002/Forms/AllItems.aspx..

 

 

  • Attached files (0)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.