„Осигуряване на информационни материали за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Number 06-16-013
  • Attached files (1)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000104671398
Удостоверено време: 09.07.2019 17:01:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.