„Доставка на хартия и канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект: „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ с три обособени позиции:

Number 10-17-023
  • Attached files (18)
Документация
    ОП 1 покана с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068447673
Удостоверено време: 21.03.2017 17:08:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    ОП 2 покана с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068447675
Удостоверено време: 21.03.2017 17:08:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    ОП 3 покана с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068447682
Удостоверено време: 21.03.2017 17:08:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение изпълнител ОП1 и ОП2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069957109
Удостоверено време: 04.05.2017 15:31:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    уведомяване избор изпълнител ОП1 и ОП2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069957121
Удостоверено време: 04.05.2017 15:31:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение изпълнител ОП 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070272635
Удостоверено време: 16.05.2017 16:39:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Уведомяване за избор на изпълнител ОП 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070272643
Удостоверено време: 16.05.2017 16:39:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080039243
Удостоверено време: 29.03.2018 15:19:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор ОП 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080039293
Удостоверено време: 29.03.2018 15:20:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор ОП 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080039329
Удостоверено време: 29.03.2018 15:20:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069957073
Удостоверено време: 04.05.2017 15:30:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069957083
Удостоверено време: 04.05.2017 15:30:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    доклад до възложител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069957085
Удостоверено време: 04.05.2017 15:31:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад ОП3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070272604
Удостоверено време: 16.05.2017 16:38:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол №3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070272616
Удостоверено време: 16.05.2017 16:39:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор 10-17-023 ОП1 Роел 98 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000071915056
Удостоверено време: 29.06.2017 16:51:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор ОП2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000071959286
Удостоверено време: 30.06.2017 11:59:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор ОП3 ПАНДА Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072347990
Удостоверено време: 12.07.2017 15:17:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (18)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.