Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради и прилежащи площи, собственост на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, находящи се в град София

Number 11-17-079

Покана до потенциалните изпълнители за представяне на оферта за участие в процедура за сключване на индивидуален договор по Рамково споразумение № СПОР-435/03.11.2015 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка

  • Attached files (7)
Документация
    Покана с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074404511
Удостоверено време: 29.09.2017 14:28:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение № РД-02-14-888 от 26.10.2017 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075087750
Удостоверено време: 27.10.2017 16:02:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    писмо 91-00-83 от 6 октомври 2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074578421
Удостоверено време: 06.10.2017 17:30:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    писмо 91-00-83 от 5 октомври 2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074578437
Удостоверено време: 06.10.2017 17:31:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075087704
Удостоверено време: 27.10.2017 16:01:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075087728
Удостоверено време: 27.10.2017 16:01:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад изх.№ 91-М-1449 от 20.10.2017 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075087737
Удостоверено време: 27.10.2017 16:01:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (7)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.