Абонаментна поддръжка на деловодна система АКСТЪР ОФИС

Number 12-16-023

Допълнителна информация за обществената поръчка е налична на долупосочения адрес:

http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/1216023/Forms/AllItems.aspx

  • Attached files (1)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083992436
Удостоверено време: 23.05.2018 17:07:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.