Buyer Profile - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Number 24-19-022
“Разработване на Морски пространствен план на Република България за периода 2021-2035г.”
2019-05-17 17:21:25
Number 24-19-015
Подкрепа за интегрирани териториални стратегии за следващия програмен период (Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2)
2019-05-10 16:10:08
Number 24-19-014
“Актуализиране на националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025г“
2019-05-10 15:27:21
Number 24-19-016
"Обследване на морско дъно в акваторията на изместване на Район №5 "Котвена стоянка на пристанище Балчик" с минен ловец "Цибър" на Военноморските сили на Република България"
2019-04-15 14:49:23
Number 24-18-055
„Разработване на социално-икономически анализ на районите“
2018-06-07 17:25:44
Number 12-16-023
Абонаментна поддръжка на деловодна система АКСТЪР ОФИС
2018-05-23 17:06:42
Number 24-17-097
Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие
2018-01-05 11:47:48

Страница 1 от 1

Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.