Техническо обезпечаване на екипите за управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в шест обособени позиции

Number 22-17-027
  • Attached files (17)
Документация
    Документация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068831747
Удостоверено време: 31.03.2017 13:25:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение класиране Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070447824
Удостоверено време: 22.05.2017 16:16:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение или допълнителна информация
    Обявление за изменение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070055613
Удостоверено време: 09.05.2017 10:32:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    обявление за възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072749749
Удостоверено време: 26.07.2017 16:09:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обевление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080138334
Удостоверено време: 30.03.2018 15:45:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за ОП 6 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080138389
Удостоверено време: 30.03.2018 15:45:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обавление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000150990805
Удостоверено време: 28.05.2021 16:09:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор ОП3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000150992779
Удостоверено време: 28.05.2021 16:35:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000151208225
Удостоверено време: 01.06.2021 15:25:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протоколи и доклад от комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070447812
Удостоверено време: 22.05.2017 16:15:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    договор с приложения за обособена позиция 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072749776
Удостоверено време: 26.07.2017 16:09:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    договор с приложения за обособена позиция 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072749801
Удостоверено време: 26.07.2017 16:10:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    договор с приложения за обособена позиция 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072749813
Удостоверено време: 26.07.2017 16:10:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    договор с приложениея за обособена позиция 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072749841
Удостоверено време: 26.07.2017 16:11:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    договор с приложения за обособена позиция 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072749851
Удостоверено време: 26.07.2017 16:11:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    договор с приложения за обособена позиция 6 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072749859
Удостоверено време: 26.07.2017 16:11:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070259337
Удостоверено време: 16.05.2017 11:55:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (17)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.