„Подпомагане на МРРБ в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за осигуряване на информация и публичност относно хода на изпълнение и постигнатите резултати с четири обособени позиции

Number 23-17-020
  • Attached files (30)
Документация
    документация 23-17-020 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068661776
Удостоверено време: 27.03.2017 12:13:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116286876
Удостоверено време: 16.01.2020 16:26:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075920742
Удостоверено време: 01.12.2017 13:00:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение промяна РД 02-14-62 от 24.01.2018г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077211960
Удостоверено време: 24.01.2018 16:46:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    обавление изпратено до ОВ на ЕС на 23.03.17 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068661787
Удостоверено време: 27.03.2017 12:13:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление възложена поръчка ОП1 и ОП3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078142122
Удостоверено време: 23.02.2018 11:18:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление възложена поръчка РОП ОП1 и ОП3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078143189
Удостоверено време: 23.02.2018 11:35:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление възложена поръчка РОП ОП2 ОП4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079824152
Удостоверено време: 27.03.2018 11:42:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление възложена поръчка ЕВ ОП2 ОП4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079824188
Удостоверено време: 27.03.2018 11:43:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор ОП 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116287047
Удостоверено време: 16.01.2020 16:26:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор за Обособена позиция 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000149070567
Удостоверено време: 07.05.2021 17:37:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор за Обособена позиция 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000149070592
Удостоверено време: 07.05.2021 17:38:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснения от 31.03.2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068829402
Удостоверено време: 31.03.2017 12:24:05
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073099701
Удостоверено време: 08.08.2017 14:55:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073099714
Удостоверено време: 08.08.2017 14:55:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075920642
Удостоверено време: 01.12.2017 12:57:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075920651
Удостоверено време: 01.12.2017 12:58:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075920658
Удостоверено време: 01.12.2017 12:58:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 6 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075920679
Удостоверено време: 01.12.2017 12:58:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 7 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075920695
Удостоверено време: 01.12.2017 12:58:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 8 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075920706
Удостоверено време: 01.12.2017 12:59:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075920719
Удостоверено време: 01.12.2017 12:59:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор ОП 1 за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078142178
Удостоверено време: 23.02.2018 11:19:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор ОП 3 за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078142200
Удостоверено време: 23.02.2018 11:19:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор с приложения ОП2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079821863
Удостоверено време: 27.03.2018 11:23:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор с приложения ОП4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079821954
Удостоверено време: 27.03.2018 11:23:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
    Доп споразумение инф и публ РД-02-29-41 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091155354
Удостоверено време: 01.10.2018 17:03:05
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доп споразумение инф и публ РД-02-29-101 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091155373
Удостоверено време: 01.10.2018 17:03:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доп споразумение 2 към Договор РД-02-29-41 от 30 01 2018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000102640976
Удостоверено време: 11.06.2019 11:26:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Писмо отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074860726
Удостоверено време: 18.10.2017 16:17:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (30)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.